تغییر نام سامسونگ گلکسی اس ۱۱ به اس ۲۰

زمان زیادی تا تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ٬ که رونمایی از گوشی جدید سامسونگ اتفاق خواهد افتاد٬ باقی نمانده. در این حین پچ پچ هایی درباره تعویض نام گذاری این محصول جدید از گلکسی اس ۱۱ به گلکسی اس ۲۰ وجود دارد زمان زیادی تا تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ٬ که رونمایی از گوشی جدید سامسونگ اتفاق خواهد افتاد٬ باقی نمانده. در این حین پچ پچ هایی درباره تعویض نام گذاری این محصول جدید از گلکسی اس ۱۱ به گلکسی اس ۲۰ وجود دارد